Kontaktpersoner

Kommunen

Servicetorget

Telefonnr.: 75 71 00 00
e-post: postmottak@meloy.kommune.no

 

Barnevernstjenesten

Telefonnr.: 75 71 00 00/91 10 98 06
e-post: postmottak@meloy.kommune.no
Adresse: Gammelveien 5, 8150 Ørnes (Rådhuset)
Kontortid: 0800-1530

Helsestasjonstjenesten

Telefon 75 71 07 50 (Ørnes helsestasjon, veileder deg til rett person)

 

PPT

Adresse: Gamle kommunehuset, Ørnes sentrum

Telefon: 75 71 07 80 / 90 60 50 89

Forebyggende team

Turid Solstrand, familieveileder
Telefonnr.: 48 25 97 27
e-post: turid.solstrand@meloy.kommune.no
Kontorsted: Gamle legekontoret på Ørnes
Kontortid: 0800-1530

 

Psykisk helse- og rustjeneste

Vakttelefon: 476 13 244
Telefonen er bemannet i følgende tidsrom:
Mandag – fredag kl. 08.00-22.00
Lørdag – søndag kl. 09.00-21.00

Legevakt

Telefon: 116 117

Tilbakemeldinger

Finner du feil eller mangler i veilederen, eller har du generelle tilbakemeldinger til oss, da kan du benytte skjema nedenfor.

Skriv inn ditt navn
Skriv inn din e-post adresse
Skriv din tilbakemelding i feltet.
Hvor mye har du vist du har fem femmere?