Meløy våpen BTI-veileder

Ilag Førr Ongan i Meløy

MERK! Denne veilederen er under utarbeidelse. Skal ikke brukes i profesjonelt øyemed per tidspunkt.

Det skal være trygt og godt for barn og unge å vokse opp i vår kommune. Av og til oppstår det likevel utfordringer og vanskeligheter som gjør at ikke alle har det så bra. Hva gjør du dersom du lurer på om et barn eller en ungdom trenger hjelp?

Hvem er du?